Neweconomy dołącza do Partnerstwa “Razem dla środowiska”

< WRÓĆ 12.09.2019 16:15

Neweconomy dołączyło do Partnerstwa “Razem dla środowiska”, inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodka realizującego w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), którego celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko.

Inicjatywa „Razem dla środowiska” jest wielobranżową i międzysektorową koalicją stron na rzecz budowania w Polsce przyjaznego klimatu dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zgodnie z przyjętą przez ONZ Agendą 2030. Na zasadach pełnej dobrowolności dołączają do niego organizacje wspierające realizację SDGs związanych z oddziaływaniem na środowisko. Do współpracy zaangażowane są firmy, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe a także osoby indywidualne. Wśród członków inicjatywy znajdują się między innymi Microsoft, Grupa Żywiec, Jeronimo Martins Polska, McDonald’s, Miasto Stołeczne Warszawa, Orange, Santander Bank Polska. Od 2016 roku koalicjanci podejmują działania na rzecz propagowania w Polsce wiedzy i świadomości na temat idei zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych.

Przystępując do współpracy Neweconomy podpisało się pod deklaracją na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Deklarujemy gotowość do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwijania Inicjatywy, poszerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska, a także propagowania idei zrównoważonego rozwoju.