Webinar: Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

< WRÓĆ 15.03.2021 13:58
Zapraszamy na e-spotkanie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa poświęcone Celom Zrównoważonego Rozwoju ONZ - globalnym wyzwaniom oraz szansom dla biznesu. Podczas webinarium uczestnicy dowiedzą się, jakie są środowiskowe aspekty SDGs, czy innowacyjność kończy się na kwestiach technologicznych, a także w jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą pomóc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W obliczu trwającej pandemii i niepewnych okoliczności, szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na projekty, które będą nośnikami zmian, przykładem kreatywności i innowacji. Takie, które udowodnią, że pomysł na biznes z wykorzystaniem nowych technologii może iść w parze z ratowaniem świata – poprawą jakości życia czy działaniami na rzecz środowiska.

Podczas webinarium dowiecie się:
- czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i jakie są ich środowiskowe aspekty,
- jak przejść od modelu biznesowego skupionego wyłącznie na zysku do takiego, w którym istotne są kwestie społeczne i środowiskowe,
- jak uniknąć negatywnych efektów we wdrażaniu nowych technologii,
- czy innowacyjność kończy się na kwestiach technologicznych.- w jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą pomóc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Spotkanie poprowadzą:

Anna Kołodziejczyk – od prawie dwudziestu lat zajmuje się współpracą organizacji pozarządowych z sektorem komercyjnym, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest zaangażowana we współpracę z partnerami biznesowymi, medialnym i instytucjonalnymi oraz kampanie społeczne prowadzone przez organizację. Jest również koordynatorką Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”.

Bartłomiej Kozek - ekspert ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa; Specjalizuje się w kwestiach, związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Szczególnie istotne jest dla niego łączenie polityki środowiskowej i społecznej w duchu trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowa innowacyjnej, zielonej gospodarki. Autor tekstów oraz współautor opracowań, poruszających ww. tematykę, takich jak „Zielony Nowy Ład w Polsce”, „Zielony Nowy Ład społeczny”, materiałów o podatkach ekologicznych oraz wpływie zmian klimatu na zdrowie publiczne w przewodnikach Krytyki Politycznej. Polski korespondent magazynu „Green European Journal”.

Samsung Inkubator to program skierowany do innowatorów, którzy zmieniają świat na lepsze. Skupia się na projektach, które stanowią odpowiedź na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Według założenia to plan dla współczesnego świata obejmujący szereg wyzwań od likwidacji ubóstwa, przez działania na rzecz zdrowia, dostęp do edukacji, równość płci, po neutralność klimatyczną, innowacje w przemyśle, pokój na świecie i sprawiedliwość społeczną.
 
Webinar odbędzie się 17 marca (środa) o godzinie 11:00 na profilu Neweconomy na Facebooku. Spotkanie jest bezpłatne i nie trzeba się na nie zapisywać. Zachęcamy do zadawania pytań w wydarzeniu, a także podczas live’a. Prelegenci postarają się na nie odpowiedzieć w trakcie webinaru.