Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy zapoznać Państwa ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Neweconomy. Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne, prosimy o kontakt na adres info@neweconomy.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

RODO
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Neweconomy.pl.

Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.


Kto przetwarza Twoje dane? Administrator danych osobowych

My, Neweconomy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zielna 39, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: info@neweconomy.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na neweconomy.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój PESEL,
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.


Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

 • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu neweconomy.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Usługobiorców i Spółek na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np.kiedy decydujesz się na zakup udziałów w Spółce, dotację lub zakup produktów w przedsprzedaży przekazujemy Twoje dane osobowe Spółce aby mogła ona zrealizować transakcję związaną z Twoją wpłatą lub podziękować za dotację.
 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

   

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Spółkom, których udziały lub produkty zakupiłeś lub którym przekazałeś dotacje, zgodnie z Regulaminem.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Tpay). Operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się przekazać środki na zakup udziałów, dotację lub płacąc za produkt w przedsprzedaży.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Forum dyskusyjnym dla każdego odwiedzającego naszą stronę
 • Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu konta.


Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google i Amazon.


Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy neweconomy.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.


Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@neweconomy.pl


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.


Ważna informacja dla trolli:

Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem danych osobowych, aby sprzedać swoje usługi, to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@neweconomy.pl.