O Neweconomy

Neweconomy

Zajmujemy się łączeniem firm w początkowej fazie rozwoju, z osobami chcącymi wspierać polską przedsiębiorczość. Naszą pasją jest prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów kreatywności i miejsc spajających wielkie idee a lokalną społecznością.

Naszymi klientami są korporacje (np. Samsung) związki branżowe (np. ElektroEko), oraz potencjalnie każdy komu na sercu jest rozwój przedsiębiorczości, zmiana społeczna czy pozytywne oddziaływanie na otaczającą nas rzeczywistość.

W imieniu naszych klientów podejmujemy kampanie marketingowe, organizujemy transfer wiedzy, organizujemy warsztaty, hackathony czy spotkania.