Opis projektu

Aplikacja Jaki zawód? Testy, oferty, praktyki pomaga podjąć rozsądną decyzję dotyczącą wyboru przyszłości zawodowej oraz przedstawia wartościowe oferty obowiązkowych w procesie kształcenia praktyk. Chcemy zatem rozwiązać dwa najważniejsze problemy, z którymi mierzą się tysiące osób każdego roku.

Po pierwsze, pomóc w wyborze odpowiedniego kierunku. Ofert kształcenia jest bardzo dużo, a możliwości ogromne. Jest to niezwykle istotne, gdyż duża część słuchaczy i absolwentów szkół kształcących na poziomie średnim - zawodowym (tytuł technika), żałuje swojej decyzji, a nierzadko zmuszona jest do rezygnacji z obecnego kierunku i podjęcia kolejnego. Przy decyzji o rozpoczęciu nowego kierunku powinny być brane cztery podstawowe elementy, które będzie uwzględniać nasza aplikacja: własne możliwości przyswajania wiedzy, oczekiwania wobec przyszłego zawodu, zainteresowania (hobby) i realia rynku pracy.

Po drugie, informować o praktykach zawodowych dostępnych w danym regionie. Często brakuje informacji o dostępnych (obowiązkowych) praktykach dla uczących się zawodu. W wielu wypadkach wybierane są one zupełnie przypadkowo. Co więcej, mali (chociaż często innowacyjni i efektywni pracodawcy - przedsiębiorcy) nie wiedzą, że mogą w ten sposób znaleźć i przeszkolić potencjalnych pracowników. Nasza aplikacja zamierza dotrzeć zarówno do uczących się, jak i mikro, małych oraz średnich firm, oferujących interesujące i ambitne praktyki dzięki którym można nabyć niezbędne doświadczenie na odpowiednim poziomie.

Aby rozwiązać w/w problemy chcemy stworzyć dedykowaną aplikację Jaki zawód? Testy, oferty, praktyki, a na ten cel potrzebujemy 150 000 zł. Wierzymy, że efektywna edukacja zawodowa jest bardzo ważna zwłaszcza w kontekście problemu coraz większego braku specjalistów (w tym technicznych) w naszym kraju. Zachęcamy do wsparcia naszego projektu wszystkich tych, którym nasza wizja jest bliska.

wspieraj

Poznaj nas

O produkcie

Innowacyjna gospodarka wymaga innowacyjnego kształcenia! To hasło, chociaż brzmi jak zwykły slogan, w pełni oddaje wyzwania, przed którymi staje edukacja zawodowa na całym świecie. Nowoczesne i efektywne kursy już dziś opierają się w dużej mierze o tzw. e-rozwiązania, czyli urządzenia elektroniczne oraz programy kompleksowo wspierające i usprawniające cały proces przygotowania do zawodu. Będąca w końcowej fazie opracowania aplikacja mobilna Jaki zawód? Testy, oferty, praktyki jest jednym z takich właśnie narzędzi.

W efekcie współpracy z najwybitniejszymi krajowymi ekspertami (psychologami kariery, pedagogami, menedżerami edukacji, a także doradcami i statystykami) oraz nagromadzenia doświadczeń własnych, przygotowaliśmy zaawansowane testy predyspozycji i oczekiwań, które pomagają podjąć racjonalną (w wielu wypadkach wręcz optymalną) decyzję dotyczącą wyboru edukacji zawodowej. Nasza aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy poważnie myślą o swoim miejscu na rynku pracy. Nie tylko zresztą dla samych jej użytkowników, ale również np. świadomych rodziców, zdających sobie sprawę z mocniejszych i słabszych stron swoich dzieci.

Aplikacja Jaki zawód? Testy, oferty, praktyki to jednak nie tylko kwestionariusze sprawdzające i weryfikujące chęci oraz możliwości kandydata w danej profesji. Program zawiera bowiem również ciągle uaktualnianą listę najlepszych praktyk zawodowych w wybranych specjalnościach (z podziałem branżowym, geograficznym, kierunkowym, uwzględniającym wielkość podmiotu itp.). Dzięki temu, obecni uczniowie i słuchacze szkół branżowych czy policealnych mają w każdej chwili dostęp do najciekawszych ofert staży i praktyk.

Zalety aplikacji: 

 • Aktualność - zarówno testy (a w domyśle także ich rezultaty i rekomendacje z nich wynikające) jak i oferty praktyk zawodowych są na bieżąco odnawiane, monitorowane oraz dostosowywane dorzeczywistych warunków na rynku pracy.

 • Prostota - systemowe rozwiązanie w zasięgu ręki dla wszystkich, niezależnie od wieku, którzy stoją u progu decyzji o wyborze, zmianie lub rozwoju swojej kariery zawodowej. Nieskomplikowane w obsłudze, dostarczające pełnego zakresu informacji.

 • Innowacyjność - nowatorskość aplikacji polega zarówno na zagregowaniu wszystkich danych dostępnych obecnie, jak i przetworzeniu ich w taki sposób, że wynik tego procesu tworzy unikalną wartość.

 • Skalowalność - możliwa jest obsługa dużej liczby użytkowników, gwałtowny przyrost zasobów aplikacji oraz jej ekspansja także na inne kraje. Dodawanie i przełączanie pomiędzy rozmaitymi wersjami językowymi jest zabiegiem niezwykle prostym.

 • Elastyczność - ciągłe dostosowywanie rozwiązania do realnych potrzeb użytkowników, poprzez wykorzystywanie informacji zwrotnych.Możliwość wprowadzenia szybkich i znacznych zmian, jeśli zajdzie taka potrzeba, a także rozbudowy o kolejne pozycje.

 

Na co zbieramy?

Potrzebujemy zebrać 150 000 zł, które przeznaczymy na stworzenie aplikacji, ustandaryzowanie testów zawodowych oraz wprowadzenie i przetworzenie dużej ilości danych:

 1. Stworzenie, czyli zaprogramowanie aplikacji to bez wątpienia najdroższy element. W jego skład wchodzi zarówno samo napisanie kodu, jak również profesjonalne opracowanie interfejsu dla użytkownika (front-end), postawienie i skonfigurowanie serwera (back-end), przygotowanie CMS (systemu wprowadzania danych), a także wykonanie grafiki.

 2. Ustandaryzowanie i zoperacjonalizowanie testów zawodowych. Posiadamy i rozwijamy bazę praktycznych i skutecznych testów, które trzeba jednak dostosować do potrzeb aplikacji oraz je ustandaryzować wg wskazań psychometrycznych, w tym także dopracować algorytmy, aby prezentowały jak najlepsze wyniki.

 3. Wprowadzenie i przetworzenie (obróbka) niezwykle dużej ilości danych do aplikacji, poza wspomnianymi testami, konieczne będzie dodanie kierunków zawodowych oraz informacji o pracodawcach (listy praktyk), w tym skompletowanie pełnego zestawu wymagań dla podmiotów chcących znaleźć się w naszej bazie. Wszystko to wymaga konkretnej, systematycznej, złożonej, a zarazem kreatywnej i po części także naukowej (psycholog – sędzia kompetentny – psychometra) pracy bardzo wielu ludzi, co generuje istotne koszty. Nasza zbiórka w całości przeznaczona będzie na wszystkie powyższe elementy, w tym także koordynację całego projektu.

Co oferujemy?

Inwestorom oferujemy udziały w projekcie, które mogą przełożyć się na konkretne zyski w przyszłości. Poza tym, kapitałodawca uczestniczy w tworzeniu prawdziwej wartości dodanej w postaci prestiżu projektu – wsparcie realnej edukacji zawodowej w kraju. Może to zostać wykorzystane np. do promocji swojego przedsięwzięcia (firmy, fundacji itp.) chociażby w ramach CSR.

Zainwestuj w nas i kup do 30% udziałów w nowo powstałej spółce, bazującej na ogromnym doświadczeniu i wiedzy wypracowanej z dotychczasowych działań w tej dziedzinie. Dołącz do nas i miej realny wpływ na edukację zawodową w kraju. 

kup udziały

Podoba Ci się wizja naszej aplikacji? Chciałbyś, aby ona powstała? Wesprzyj nas jednorazowym, symbolicznym datkiem, aby pokazać, że to co chcemy zrobić ma sens.


wspieraj

Osiągnięcia

Nasza firma działa na wielu płaszczyznach. Specjalizujemy się w profesjonalnej rekrutacji pracowników, pomocy w uznawaniu kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia za granicą, inwestycjach, doradztwie gospodarczym i biznesowym, a także w innych obszarach działalności. Posiadamy konkretny potencjał, w tym kilkanaście tysięcy zarejestrowanych i zweryfikowanych osób zainteresowanych swoim rozwojem zawodowym w naszym systemie.

Pracodawcom pomagamy w zatrudnianiu rzetelnych i dobrze wykwalifikowanych pracowników z Polski, Ukrainy oraz innych krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej, którzy w większości zdobyli wykształcenie w szkołach naszych partnerów. Wszystkie osoby zarejestrowane w systemie MIPIK posiadają adekwatne doświadczenie zawodowe i znają przynajmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym.

Organizujemy profesjonalne szkolenia pracowników na zlecenie pracodawców. Kształcimy na poziomie technika – po zdaniu egzaminów absolwentom przyznawany jest ten tytuł. Nasze kwalifikacyjne kursy zawodowe są oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, o czym świadczy wydawany po ich zakończeniu certyfikat. Opracowane i prowadzone przez nas szkolenia komercyjne sprofilowane pod potrzeby konkretnych klientów (pracodawców) cieszą się ogromną popularnością i zaufaniem.

Poza tym, we współpracy z najlepszymi ekspertami prowadzimy doradztwo gospodarcze i konsulting biznesowy. Angażujemy się w działalność inwestycyjną w różnych sektorach, a także prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania wspierającego edukację zawodową i procesy rekrutacyjne wśród absolwentów.

Możemy się pochwalić przygotowaniem wewnętrznych systemów kształcenia zawodowego m. in. na zamówienie klientów z Arabii Saudyjskiej i Republiki Południowej Afryki.

 

 • Struktura udziałów
 • Potencjał rynkowy
 • Kanały sprzedaży

Każdego roku ponad 50 tys. osób podejmuje edukację zawodową w Polsce. Są to zarówno słuchacze szkół policealnych dla dorosłych, jak i młodzież zaczynająca naukę w szkołach branżowych (po ukończeniu podstawówki). Pewien odsetek takich osób uczy się równolegle na kolejnym kierunku lub uczestniczy w dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Do tej grupy należy doliczyć jeszcze absolwentów z lat poprzednich oraz osoby rozważające podjęcie kształcenia zawodowego, np. powracających z zagranicy, kończących nierynkowe studia (całkiem liczna grupa), obcokrajowców (głownie ze Wschodu) przybywających do Polski i podejmujących tu naukę, w końcu rodziców dzieci, które za jakiś czas staną przed pytaniem: co dalej? Rynek na nasze rozwiązanie jest ogromny i perspektywiczny.

Aplikacja dystrybuowana będzie całkowicie bezpłatnie. Obecnie przewidujemy kilka kanałów dotarcia do użytkowników (promocji narzędzia, jego marketingu i komunikacji):

 • Poprzez system MIPIK (osoby w nim zarejestrowane, to grupa docelowa aplikacji).
 • Poprzez Cosinus – (absolwenci i słuchacze, jw.).
 • Poprzez tworzoną właśnie sieć mediów społecznościowych dla aplikacji.
 • Poprzez wydarzenia medialne organizowane i pod patronatem Polish Business Magazine.
 • Poprzez marketing szeptany.
 • Poprzez sklep Google Play (tradycyjnie).

 

Poza wyżej opisanymi sposobami dotarcia do użytkowników, przewidujemy współpracę (i poczynione zostały pierwsze kroki w tym kierunku) z pracodawcami – organizatorami praktyk zawodowych, bezpośrednio zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. Na razie jedynie sygnalizujemy ten temat, ponieważ opracowywanie i budowa tego rozwiązania są na „delikatnym” etapie negocjacji z różnymi podmiotami. Nie mamy jednak wątpliwości, że docelowo zostanie wypracowany taki czy inny model docierania do nowych użytkowników również za pośrednictwem wspomnianych organizatorów praktyk zawodowych.

O nas

Oto kilka osób, które bezpośrednio pracują przy naszym projekcie.

Karol Tyszka – menedżer, wydawca, przedsiębiorca. Pomysłodawca projektu.

Paulina Dębska – germanistka, pasjonatka podróży i literatury. Kierownik biura i dyrektor handlowy.

Anastazja Macewicz – absolwentka Kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, filolog - tłumacz języków wschodnich (rosyjskiego i ukraińskiego), specjalistka w zakresie edukacji zawodowej i rekrutacji.  W projekcie pełni funkcje koordynatora ds. marketingu i komunikacji.

Ryzyka

Przemyślane decyzje
 • Firmy zarejestrowane na Neweconomy mogą zachęcać do zakupu swoich udziałów. Jeżeli jesteś przekonany, że firma którą znalazłeś na Neweconomy jest fascynująca i wierzysz w jej powodzenie, możesz zostać jej współwłaścicielem. Pamiętaj jednak, że tylko część z obiecujących młodych przedsiębiorstw odnosi sukces rynkowy. Bycie współwłaścicielem oznacza nie tylko potencjalnie korzyści, ale także spore ryzyko. Rozsądnie wykorzystuj swoje pieniądze i kupuj udziały tylko tych firm, które Cię pasjonują.
 • Pamiętaj, że zbiórka może się nie udać, a zebrane środki nie wystarczą na planowane inwestycje. W takim przypadku spółka powinna zwrócić wszystkie wpłacone pieniądze. Neweconomy nie pobierze żadnej prowizji, jedynym kosztem jest koszt operacji przelewu pobierany przez TPay, zgodnie z tabelą prowizji.
 • Istnieje również niewielkie ryzyko że firma nie wywiąże się z obowiązku przekazania zakupionych przez Ciebie udziałów. Aby chronić Twoje interesy, w umowie pomiędzy Neweconomy a firmą zawarliśmy kary umowne, które obciążą firmę w razie tej sytuacji. Staramy się także jak najdokładniej zweryfikować rzetelność każdej ze spółek oferujących sprzedaż udziałów na naszym portalu.
Ryzyko biznesowe przedsięwzięcia
 • Pamiętaj o tym, że większość nowopowstałych firm nie zamienia się automatycznie w Facebook, Google czy Uber. Większość nowych przedsięwzięć biznesowych kończy się niepowodzeniem. Wydając swoje pieniądze na zakup udziałów firmy, podejmujesz bardzo odważną decyzję wspierając młodych przedsiębiorców w drodze do sukcesu. To ryzyko wiąże się z potencjalną nagrodą w postaci wzrostu wartości Twoich udziałów, ale nie ma na to żadnej gwarancji. Jeżeli szukasz bezpiecznej przystani dla Twoich środków, Neweconomy nie jest takim miejscem, tutaj każde przedsięwzięcie obarczone jest dużym ryzykiem.
 • Najważniejsze jest to, abyś osobiście zweryfikował wiarygodność i historię firmy oraz jej twórców, co może znacząco wpływać na ograniczenie możliwego ryzyka. Natomiast w przypadku sporu pomiędzy Tobą a firmą oferujemy pomoc prawną.
 • W każdym momencie możesz się z nami skontaktować, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane z kupnem udziałów.